Diensten

Accountancy

De Registeraccountant (RA) en Accountant Administratieconsulenten (AA) werken voor u aan samenstellings-, beoordelings- of controleopdrachten. Ook zijn zij betrokken bij het opstellen van tussentijdse cijfers en het verrichten van bijzondere onderzoeken zoals bedrijfsschadebepalingen en waardebepalingen van aandelen/bedrijven. Daarnaast heeft de accountant bevoegdheid om allerlei accountantsverklaringen, zoals die heden ten dagen verlangt en vereist worden, voor ondernemers en ondernemingen af te geven. Tevens is de accountant bij uitstek dé specialist voor uw bedrijfseconomische vraagstukken, zoals het opstellen van meerjarenplannen, kostprijsberekeningen en financieringsvraagstukken.

Fiscale dienstverlening

Naast de reguliere fiscale advisering en het verzorgen van uw fiscale aangiften, adviseren en begeleiden onze belastingadviseurs bij bedrijfsopvolging, herstructureringen, reorganisaties, fusies en overnames en ook bij grensoverschrijdende activiteiten. Daarnaast verzorgen zij financiële- en fiscale planningen (tax- en successieplanning) en voeren zij bezwaar en beroepsprocedures.

Administratieve dienstverlening

Uw financiële administratie wordt snel en vakkundig op ons kantoor of bij u op locatie ingevoerd/ingelezen en bijgewerkt. Dit geschiedt naar behoefte per maand, kwartaal of per jaar, waarbij tevens de BTW aangifte kan worden verzorgd. Daarnaast streven wij er naar om periodiek tussentijdse cijfers inclusief analyse op te stellen en met u te bespreken, waardoor u actueel op de hoogte blijft over hoe u en uw onderneming er voor staan. Dat is immers de basis en een absolute voorwaarde voor het nemen van weloverwogen bedrijfsbeslissingen.

Ondersteuning of detachering

Indien gewenst kunnen wij ook voorzien in tijdelijk aanvulling van capaciteit op uw administratie afdeling dan wel tijdelijke en/of incidentele ondersteuning bij de diverse bedrijfseconomische zaken in uw onderneming. Deze behoefte kan o.a. ontstaan bij zwangerschap, langdurig ziekteverlof, herstructurering en/of op piekmomenten binnen uw organisatie.

Starters

Naast ervaren ondernemers zijn ook startende ondernemers bij ons aan het goede adres voor een deskundig advies. In een kennismakingsgesprek wijzen wij u graag op waar u allemaal aan moet denken en wat u moet regelen bij het opstarten van een onderneming. Immers een goede start is het halve werk.

Bedrijfsovernames, -overdrachten, buy-outs en samenwerkingsverbanden

Bij complexe trajecten zoals bedrijfsovernames, -overdrachten, buy-outs en samenwerkingsverbanden worden onze expertise en ervaring gebundeld om tot een optimaal resultaat te komen voor onze klanten. Onderdeel van onze werkzaamheden is normaliter het opstellen van een waardebepaling, het begeleiden van het onderhandelingsproces, het uitvoeren van een klantonderzoek en het optimaliseren van de financiële en fiscale vorm waarin een transactie en/of transitie kan worden uitgevoerd.

Kantoor Lindenhof heeft de mogelijkheden in huis om de ondernemer en zijn onderneming, in elke fase van haar bestaan, te voorzien van gevraagd maar zeker ook van ongevraagd advies. Dit geldt zowel voor de eenmanszaak als voor de directeur-groot aandeelhouder met zijn vennootschap. Advisering van ondernemers door ondernemers. Centraal hierbij staat de multidisciplinaire benadering waarbij de aanwezige kennis en ervaring op zowel fiscaal, bedrijfseconomisch en accountancygebied worden gecombineerd om de klant altijd optimaal van dienst te zijn met een prima dienstverlening; want dat staat bij ons voorop.

Actueel

Kantoor Lindenhof

Nieuwstraat 51

5521 CB, Eersel

© 2021 Kantoor Lindenhof Alle rechten voorbehouden

KvK 88341178 Voorwaarden Disclaimer